Artikkel i Varingen
Av Anja Drangsholt
Publisert:

 

OPTIMISTISKE: Nina Adriansen og Patricia Asdal Bjørgan søker for andre gang Utdanningsdirektoratet om å få etablere steinerskole i Nittedal. Foto: Anja Drangsholt

Ett steg nærmere steinerskole i Nittedal

DETTE ER SAKEN:
I 2015 søkte Nina Adriansen Utdanninsdirektoratet om å få starte steinerskole i Nittedal. Hun fikk avslag grunnet mangler i budsjettet. Adriansen har ingen formell skolefaglig bakgrunn, men hennes tre døtre har gått på Steinerskolen i Lørenskog. Et aksjeselskap ble opprettet i 2017, med Nina Adriansen som styreleder og Patricia Asdal Bjørgan som partner og styremedlem. Bjørgan er lærer av yrke. 1. februar sender de to gründerne en ny søknad til Utdanningsdirektoratet. Prosjektet krever en oppstartskapital på 100.000 kroner. Planlagt oppstart er høsten 2019. Det finnes 30 steinerskoler i Norge.
Kilde: www.udir.no

Av Anja Drangsholt, Publisert:
Varingen – Ett steg nærmere steinerskole i Nittedal
https://www.varingen.no

Går søknaden igjennom Utdanningsdirektoratets nåløye, kan en alternativ grunnskole for 60 elever bli en realitet fra høsten 2019.

Tre år har gått siden Nina Adriansen lanserte ideen om å starte steinerskole i Nittedal. Etter avslag i første runde har hun nå fått med seg Patricia Asdal Bjørgan som partner, og de to går på med krumme halser for fornyet optimisme. Med en forretningsplan og en korrigert søknad mener de selv å være minst ett skritt nærmere en realisering av prosjektet.

Finpusser søknaden

I disse dager legges siste hånd på søknaden til Utdanningsdirektoratet. Sammen med en dokumentert oppstartskapital på 100.000, som er et krav, er Adriansen og Bjørgan på nytt klare til å søke om å få etablere steinerskole her i bygda.

– Jeg snakker daglig med saksbehandlere hos Utdanningsdirektoratet. Alt blir dobbeltsjekket og jeg ringer for hver minste detalj, i tilfelle jeg skulle ha glemt noe, sier Patricia Asdal Bjørgan, som fører søknaden i pennen.

Må markedsføre seg

Får de grønt lys fra Utdanningsdirektoratet, har de to damene et godt stykke arbeid foran seg. Egnede lokaler må skaffes til veie, og de håper at kommunen har lokaler å stille til disposisjon eller at private aktører kommer på banen.

– Så må vi i gang med markedsføring og aktivt spre kjennskap til prosjektet. Målet er blant annet å legge brev i postkassen til alle bygdas husstander i løpet av våren, sier Bjørgan.

60 elevplasser

Bjørgan forteller at de ønsker å starte med et grunnskoletilbud for inntil 60 elever. Til det har de budsjettert med seks lærerstillinger pluss halvannen administrativ stilling fordelt på daglig leder, pedagogisk leder og økonomiansvarlig.
– Ifølge friskoleloven må kommunen gi samtykke til prosjektet vårt. Når en eventuell godkjenning fra departementet foreligger, vil kommunen få uttalerett, og den kan klage på vedtaket. Foreløpig holder vi kommunen løpende orientert. Så lenge vårt skolealternativ ikke truer eller på noen måte er negativt for det offentlige skoletilbudet, tror vi ikke den vil motarbeide oss, sier Bjørgan.

Trenger startkapital

Oppstartskapital er en forutsetning for å kunne søke om friskole. Foreløpig tar de to gründerne opp banklån for å ha kapitalen tilgjengelig til 1. februar, som er søknadsfristen.

– Går søknaden igjennom, skal vi i gang med utlodning og kronerulling. Vi håper å få inn bidrag fra næringsliv, private givere og stiftelser. Blant annet har vi søkt om støtte fra Sparebank1 Stiftelsen. Første gangen vi søkte, avslo de fordi vi manglet forretningsplan. Nå er denne på plass, sier Bjørgan.
Hun forklarer at Steinerskolen er en privatskole med offentlig godkjenning.

– Det betyr at hver elevplass vil bli tilkjent 85 % i offentlig støtte. Resten av inntektene må vi ta inn via foreldrekontingent, sier hun.

Stor interesse

Nina Adriansen er fortsatt like entusiastisk. Hennes egne tre døtre har alle gått på Steinerskolen i Lørenskog, så hun kjenner konseptet og hevder at det er interesse for en alternativ skole i Nittedal.

– Steinerskolen lar barn være barn. Den legger vekt på det estetiske og det praktiske i tillegg til teoretisk lærdom. Det er mange interesserte, og jeg har allerede en liste over navn. Jeg kjenner en familie som vil flytte fra Spania og hit om vi får det til, sier hun, og forteller at hun også har flere aktuelle lærere på hånd.
Patricia Asdal Bjørgan, som selv er lærer, har to mindreårige barn på 2 og 4 år.

– Jeg har gått inn i prosjektet som mor, fordi jeg ønsker at barna mine skal gå i Steinerskolen – ikke fordi jeg ønsker å jobbe der selv, sier hun.

Plan B
Søknaden til Utdanningsdirektoratet gjelder spesifikt etablering i Nittedal, men Adriansen og Bjørgan har også vurdert alternativer, dersom prosjektet skulle strande på manglende lokaler eller annet.

– Vi har vært i kontakt med Skedsmo kommune, der blir vi tatt imot med åpne armer, sier de to.
Adriansen har tidligere ytret interesse for å overta lokalene til Hagen skole ved en skolesammenslåing, et alternativ som ikke lenger er aktuelt. En plassering i Søndre vurderer de imidlertid som gunstig, med mulighet for også å trekke elever fra Groruddalen i Oslo og nabokommunene på Romerike.
– Hvis elever ikke trives i ordinær skole, er foreldre ofte villige til å kjøre langt for en steinerskole, hevder partner Bjørgan.
– Hva om søknaden ikke går igjennom?
– Da søker vi på nytt neste år, sier hun til slutt.