Vedtak om godkjenning fra Utdanningsdirektoratet – Romerike steinerskole

Romerike Steinerskole har åpnet for søknader om skoleplass.
Du kan søke via vår nettside: https://romerike.steinerskole.no

Dersom du ønsker steinerskole for ditt barn fra høst 2019, anbefaler vi å søke nå.
Vi har også åpnet for søknader om plass skoleåret 2020-2021 i samme skjema på nett.

Steinerskoleforbundets hjemmesider finner du vår læreplan og utfyllende informasjon om steinerpedagogikken.
https://www.steinerskole.no/

Romerike Steinerskole har fått godkjenning fra Utdanningsdirektoratet for 1-10. trinn i Skedsmo kommune. Vi planlegger å leie lokaler hos Norges Vel (Bråteveien, Skjetten) og jobber nå med søknad om driftstillatelse slik at vi kan få til oppstart høsten 2019.

Vi har fått godkjennning for 200 elever (fullt utbygd skole). De første årene vil det imidlertid være et mer begrenset antall plasser.

 

Vedtak om godkjenning – Ny grunnskole etter friskoleloven – Romerike steinerskole AS (org.nr. 920329039)

Dato: 03. desember 2018

Utdanningsdirektoratet viser til søknad fra Romerike steinerskole AS datert 1. februar 2018 og suppleringer fra søker 15. juni og 16. oktober 2018. Skolen søkte opprinnelig om å bli etablert i Nittedal kommune.
Romerike steinerskole AS søker om godkjenning av 1.-10. trinn med inntil 200 elevplasser etter friskoleloven § 2-1 første ledd første punktum, jf. andre ledd bokstav b. anerkjent pedagogisk retning.
Vedtak
Utdanningsdirektoratet imøtekommer søknaden fra Romerike steinerskole AS (org.nr. 920329039) etter friskoleloven § 2-1 første ledd første punktum, jf. andre ledd bokstav b. anerkjent pedagogisk retning, steinerpedagogikk.
Skolen er fra og med høsten 2019 godkjent for inntil 200 elever på 1.-10. årstrinn i Skedsmo kommune.
Skolen er godkjent for å drive etter følgende læreplan: Lærerplanen for Steinerskolen i Norge.
Skolen har dokumentert at den en medlem Steinerskoleforbundet i Norge

SE OGSÅ PÅ FACEBOOK:
https://www.facebook.com/groups/romerike.steinerskole/permalink/1899755360145538/