Romerike Steinerskole

Kanskje blir dette logo til skolen?

Romerike Steinerskole har åpnet for søknader om skoleplass.
Du kan søke via vår nettside: https://romerike.steinerskole.no

Dersom du ønsker steinerskole for ditt barn fra høst 2019, anbefaler vi å søke nå.
Vi har også åpnet for søknader om plass skoleåret 2020-2021 i samme skjema på nett.

Steinerskoleforbundets hjemmesider finner du vår læreplan og utfyllende informasjon om steinerpedagogikken.
https://www.steinerskole.no/

Romerike Steinerskole har fått godkjenning fra Utdanningsdirektoratet for 1-10. trinn i Skedsmo kommune. Vi planlegger å leie lokaler hos Norges Vel (Bråteveien, Skjetten) og jobber nå med søknad om driftstillatelse slik at vi kan få til oppstart høsten 2019.

Vi har fått godkjennning for 200 elever (fullt utbygd skole). De første årene vil det imidlertid være et mer begrenset antall plasser.

Les om Norges Vel og den fantastiske historien siden 1809 her: https://norgesvel.no/om-oss/historikk/

Landlige omgivelser for Romerike Steinerskole som skal leie hos Norges Vel, like ved Hellerud Gård.