Informasjonsmøtet 4. mars er utsatt til mai/juni på grunn av økt smittepress i samfunnet.

Hvis spørsmål kontakt oss på telefon eller e-post.

Ny dato for informasjonsmøtet kommer nærmere våren.