Foreldrebetaling (skolepenger)

Foreldrebetaling (skolepenger) for skoleåret 2019/2020 antas å bli som følger:

MERK: Vi ser på muligheten for heldagsskole og dermed redusere bidraget for SFO.

Redusert bidrag

  • Ved behov kan det søkes om redusert betaling etter egne nedre satser, beregnet ut fra samlet brutto inntekt.
  • Vi gjør oppmerksom på at det kun kan søkes reduksjon i sats for første/eldste barn.
  • En eventuell innvilget reduksjon påvirker ikke sats for søsken.
  • MERK: Det er krav om innsendt dokumentasjon på inntekt, i form av kopi av ligningsattest for inntekståret 2017, for dem som søker om å få betale mindre enn de oppførte bidragssatser.

Satser og nedre grenser for redusert bidrag vil bli fastsatt før 1. mars.
Regler og satsene ved andre steinerskoler benyttes som referanse.
Se f.eks: https://www.ringerike.steinerskolen.no/skolepenger-2016-2017