Foreldrebetaling (skolepenger)

Foreldrebetaling (skolepenger) for skoleåret 2021/2022:

    Søskenmoderasjon
TRINN Sats (fullpris) Barn nr 2 Barn nr 3
Barnetrinn (1.-4. trinn) Kr 1 900,- Kr 600,- Kr 400,-
Barnetrinn (5.-7. trinn) Kr 2 300,- Kr 600,- Kr 400,-
Ungdomstrinn (8.-10. trinn) Kr 2 500,- Kr 600,- Kr 400,-

 

SFO for 1.-4. klasse (Åpningstid 7:30-16:30) Kr 2 950,-
Halv plass Kr 2 200,-

 

Redusert betaling

  • Ved behov kan det søkes om redusert betaling etter egne nedre satser, beregnet ut fra samlet brutto inntekt.
  • Vi gjør oppmerksom på at det kun kan søkes reduksjon i sats for første/eldste barn.
  • En eventuell innvilget reduksjon påvirker ikke sats for søsken.
  • MERK: Det er krav om innsendt dokumentasjon på inntekt, i form av kopi av ligningsattest for inntekståret 2020, for dem som søker om å få betale mindre enn de oppførte bidragssatser.