Nyttige nettsider

 https://www.facebook.com/overlandel/

Norges Vel (nettsted)
Norges Vel på Youtube

Rudolf Steinerhøyskolen www.steinerhoyskolen.no
Steinerskoleforbundet www.steinerskolen.no
Steinerskolens Foreldreforbund www.foreldrene.no
Camphill Landsbystiftelsen www.camphill.no
Sosialterapeutisk Forbund www.sosialterapi.no
Biologisk-dynamisk Forening www.biodynamisk.no
Sekem Skandinavia www.sekemscandinavia.com
LiliO Design/Pixelant www.pixelant.no
Antroposofisk Selskap i Norge www.antroposofi.no


Tidsskrift og nettverk

Steinerbladet
LandsByLiv
Herba
Antroposofi i Norge
Cogito
Libra
Forum Berle
KORE – matforskning


Stortinget har vedtatt nye lovkrav i både opplæringsloven og friskoleloven om Intensiv opplæring for elever fra 1.-4. årstrinn som gjelder fra 1. august. Dere kan lese mer om dette i Udir sin veiledning:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/intensiv-opplaring/