Fra Askeladden til Einstein

Å være lærer i en Steinerskole gir stor frihet. Som bakteppe for din undervisning har du de godkjente læreplaner og skolens kultur og tradisjon. Ved siden av deg dine kolleger og deres erfaring og kompetanse. Foran deg har du din klasse, dine elever. Det er et stort ansvar å ha friheten til å velge ut, slå sammen, legge til og utheve momenter og ikke minst velge metoder hver dag, hver uke og i hver periode. Alt det som sammenfattes i din egen årsplan og i skolens arbeid med lokale læreplaner.

Da Steinerskoleforbundets læreplangruppe var ferdig med revisjonen av den godkjente læreplanen, ønsket vi å lage en eksempelsamling. En hjelp og inspirasjon for ditt arbeid med dialogen fagene imellom, fra klassetrinn til klassetrinn. Et helhetlig perspektiv – ett av mange mulige perspektiver, i håp om at du kan bli inspirert til å finne ditt.

Boken kan bestilles her!