Vi har løpende inntak gjennom skoleåret ved kapasitet.

Fristen for søknad til skoleåret 2022/2023 er 1. mai 2022