Vi har ledige plasser i 1. klasse. 

I de øvrige trinnene har vi inntaksstopp for høstsemesteret 2021. 

Søknadsfrist for skoleåret 2022/2023 er 1. mai 2022.